Šta da očekujem dolaskom u spa centar?

“Svaki klijent posećuje spa centar sa jedinstvenim očekivanjima i zahtevima. Uspešan spa centar je onaj koji prepozna i razume te zahteve i na njih odgovori na pravi način, uvek i svakom klijentu. Cilj svakog zaposlenog je da prepozna potrebe klijenta i obezbedi uslugu na najvišem nivou i prema najvišim standardima. Ukoliko klijent dobije izvanrednu uslugu od strane jednog, a lošu ili nedovoljno dobru uslugu od strane drugog člana tima, postoji velika verovatnoća da će taj klijent posumnjati u profesionalnost i da se možda neće vratiti. Kako se to ne bi dogodilo, izuzetno je važno da svaki član tima funkcioniše kao jedan tj. da se svi pridržavaju i prate standarde uspešnog poslovanja.” – MV. Read More…

Share

Vrste Spa Centara

Sanus per aquam – Salus per aqua – Sanitas per aqua – Health through water. – JD.  Kao što smo već pominjali, termin spa je jedan od najčešće upotrebljavanih izraza u zdravstvenoj i estetskoj industriji u poslednjih pedest godina. Zbog njegove sve veće eksploatacije i česte jezičke zloupotrebe, on pomalo postaje kliše, a nas dovodi… Read More…

Share

Spa za početnike

“Istorija je svedok o prolaznosti vremena. Ona prosvetljuje stvarnost, oživljava sećanja, daje smernice svakodnevnom životu i donosi nam vesti iz antičkih vremena.” – Cicero (106 BC–43 BC) Termin Spa, koji se tokom poslednjih nekoliko decenija sve više koristi u jeziku različitih naroda, svoje korene vuče iz ranog perioda Rimskog carstva. Kako bi zalečili rane tokom… Read More…

Share

Filozofija Shambhale

 

“Shambhala predstavlja mesto univerzalnog znanja, dobra i ljubavi. Ona je skrivena daleko od očiju fizičkog poimanja, negde daleko u suptilnom svetu. Cilj Shambhale je da sa vama podelii i kod vas probudi te tri neizostavne i najvažnije stvari u životu svakog od nas – ljubav, dobro i znanje. Ljubav kao pokretača dobrog, dobro kao izvor pozitivnog delovanja i znanje kao osnov za sveukupni napredak svih nas.” – MV.

 

Read More…

Share