Spa kultura i pravila ponašanja

“Razlog zbog koga mnogi ljudi posećuju spa centre je da telu pruže preko potreban odmor i relaksaciju. Oni to čine u cilju unapređenja zdravlja tj. postizanja duhovne i telesne ravnoteže. Posećujući spa centre, doći ćete u kontakt sa ljudima sličnog načina razmišljanja, i iz tog razloga je veoma važno poznavati kulturu i pravila ponašanja, kako bi vaše, a i njihovo vreme bilo kvalitetno iskorišćeno, a doživljaj bio potpun i lišen svakog stresa.” – MV. Read More…

Share

Šta da očekujem od salonskih usluga?

“Spa centri predstavljaju mesta zdravog stila života, duhovne i telesne ravnoteže i privlače pažnju ljudi kojima te stvari predstavljaju imperativ. Pored izvanredne usluge koja se podrazumeva, higijena predstavlja osnovu uspešnosti u svetu spa businessa. Zbog toga svaki član tima treba da pokaže konstantan napor za održavanje besprekorne urednosti, kako svoje, tako i čistoće opreme i radne sredine, redovnim čišćenjem i dezinfekcijom.” MV

Read More…

Share

Šta da očekujem dolaskom u spa centar?

“Svaki klijent posećuje spa centar sa jedinstvenim očekivanjima i zahtevima. Uspešan spa centar je onaj koji prepozna i razume te zahteve i na njih odgovori na pravi način, uvek i svakom klijentu. Cilj svakog zaposlenog je da prepozna potrebe klijenta i obezbedi uslugu na najvišem nivou i prema najvišim standardima. Ukoliko klijent dobije izvanrednu uslugu od strane jednog, a lošu ili nedovoljno dobru uslugu od strane drugog člana tima, postoji velika verovatnoća da će taj klijent posumnjati u profesionalnost i da se možda neće vratiti. Kako se to ne bi dogodilo, izuzetno je važno da svaki član tima funkcioniše kao jedan tj. da se svi pridržavaju i prate standarde uspešnog poslovanja.” – MV. Read More…

Share