PORTFOLIO

Naši Radovi

Razvoj spa koncepta predstavlja kompleksan proces i uključuje aktivnost ljudi koji dolaze iz različitih polja poslovanja – arhitekata, dizajnera, projekt menadžera, ljudi odgovornih za pronalaženje, regrutaciju i obuku osoblja, eksperata za kozmetičke i fizikalne procedure, marketing i PR. Naš pristup poslu integriše sve ove parametre u jedan čist i koncizan koncept. – MV.

Load more