Šta nam to stopala govore?

 

“When our feet hurt, we hurt all over.” – Socrates

Da li slušamo naše telo? Da li uopšte čujemo šta nam to ono govori? Da li verujemo da kroz nas, nezavisno od nama znanih vitalnih sistema (venskog, arterijskog, limfnog, itd.), postoji i za nauku nevidljivi sistem kojim teče naša životna energija?

Stotinama godina unazad pa i danas, shvatanje ljudskog tela se u mnogome razlikovalo od kontinenta do kontinenta. Ljudi su na različite načine pristupali bolestima i tretirali ih u cilju poboljšanja zdravlja. Sve je to i uticalo na stvaranje podele medicine na istočnu i zapadnu. Za razliku od zapadne medicine, koja je nama sa ovih prostora više poznata i koja prilično generalizovano dijagnostikuje, imenuje i leči bolesti, istočnjačka medicina ima daleko dublji individualni pristup i svoje osnove bazira na lečenju uzroka neke bolesti – “Bolje sprečiti, nego lečiti.”

Zbog različitog pristupa i lečenja bolesti, u prošlosti je došlo i do podele same istočnjačke medicine na dve grane, severnu i južnu. Južna grana, koja je nastala na plodnom tlu južno od reke Jangce (kin.Yangtze), lekove je dobijala tako što je biljke i koru drveta kuvala i njih koristila za lečenje. Za razliku od južne, severna grana je nastala na neplodnom zemljištu, severno od Žute reke gde je niska trava pokrivala kamenito tlo. Iz tog razloga, ljudi sa ovih prostora nisu bili u mogućnosti da za lečenje koriste lekovito bilje, već su naučili da stimulacijom određenih tačaka na telu otklone bol. Za vreme dugogodišnje primene ovih tehnika, kineski narod je spoznao na kojim se delovima tela nalaze vitalne tačke i čijom stimulacijom dolazi do poboljšanja opšteg zdravlja. Zahvaljujući tome, dolazi do razvoja brojnih tehnika koje se i danas koriste širom sveta u cilju lečenja.

Jedna od tih tehnika koja svoje učenje bazira na refleksnim tačkama stopala, dlanova i ušnih školjki je Refleksologija. Tačke koje se tretiraju su povezane sa ostatkom organizma putem konstantnog protoka energije. Tretiranjem refleksnih tačaka specifičnim pokretima palca, prstiju i dlanova postižemo vraćanje prirodnog toka energije i poboljšanje opšteg zdravlja.

Reflex rukeRefleksologija se najčešće primenjuje na stopalima zbog veće tretirane površine i lakše dostupnosti refleksnih tačaka, ali se isto tako može primeniti i na dlanovima, pogotovo ako sami sebi radite tretman, i ušnim školjkama. Desno stoplao i desna šaka odgovara desnoj strani tela, dok se leva strana tela ocrtava na levom stopalu i levoj šaci.

Važno je znati da refleksologija nije vrsta terapije kojom se mogu dijagnostikovati bolesti, niti je medicinska procedura kojom se leče bolesti, jer organizam je taj koji sebe leči, već je metoda kojom se telo dovodi u stanje ravnoteže, harmonije i osećaja blagostanja, a samim tim se i sprečava razvoj bolesti.

 Reflex stopla

Promene koje se mogu osetiti na stopalima u vidu zadebljanja ili kvržica su posledica nagomilavanja kristala mokraćnih kiselina i kalcijuma koji ukazuju na prisustvo disbalansa u određenom delu tela u zavisnosti od dela stopala na kome se nalaze. To nam sa sigurnošću govori da je na tom organu ili delu tela došlo do energetske blokade.

Stimulacijom ovih tačaka dolazi do njihovog razbijanja i eliminacije putem krvotoka, a samim tim i do deblokacije energetskog toka i sprečavanja nastanka bolesti. Manji depoziti kristala će zahtevati manji rad, dok će veće količine kristala iziskivati više tretmana. Usled različitog senzibiliteta se mogu javiti manji ili veći bolovi prilikom stimulacije ovih tačaka, zbog čega je i važno da pritisak na refleksne tačke bude pravilno doziran. Refleksologiju ne treba primenjivati tokom prva tri meseca trudnoće, kod kancera, tromboza i embolija, i kod akutnih neuropatija stopala zbog pojačane osetljivosti na bol.

Slušajte svoje telo i čujte šta Vam to ono govori. Ono je jedina sigurna kuća u kojoj živite.

Save

Share

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*